Wonen en leefbaarheid


Handhaving leefklimaat

Gezien de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw, kwaliteitswensen en de huidige voorraad aan woningen en voorzieningen zijn er forse ingrepen nodig om de kwaliteit van het woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Deze ontwikkelingen, die bij ongewijzigd beleid onvermijdelijk tot leegstand, (sociale) achteruitgang en waardedaling leiden, zullen zich in het komend decennium in de hele provincie voordoen, maar zijn nu al zichtbaar in Zuid-Limburg en in mindere mate in Midden-Limburg. De periode tot het tijdstip waarop dit ook in Midden-Limburg zichtbaar wordt, zal goed worden benut om te anticiperen op deze problemen en de kwaliteit zoveel mogelijk te handhaven.

 

 

Bijeenkomst marktpartijen Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving

1 april 2014

Graag vernemen wij de mening van de marktpartijen die in Midden-Limburg actief zijn op het gebied van wonen. Hiertoe is een informele bijeenkomst gepland op

 

dinsdag 1 april 2014, van 09.00 - 11.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt.

 

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de laatste stand van zaken en het vervolgproces. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verzonden. Mocht u geen uitnodigingsmail hebben ontvangen en wilt u wel deelnemen aan deze bijeenkomst, dan verzoeken wij u vriendelijk u aan te melden via aanmeldingwonen@prvlimburg.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.

 

  

Stakeholdersbijeenkomst Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving,
3 oktober 2013

Tijdens deze druk bezochte en interessante bijeenkomst, waarin alle partijen constructief meedachten, is de ontwerp regionale structuurvisie gepresenteerd. Klik op de link voor het verslag.

 

De presentaties van deze avond kunt u inzien door op de link te klikken:

 

- openingswoord Gedeputeerde E. Koppe

 

- presentatie Croonen / Companen

 

- presentatie Stichting Land van Horne

 

statement Woningcorporaties actief in Midden-Limburg 

 

 

Achtergrond

Dit voorjaar is gestart met het opstellen van een Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Veel bestaande informatie is verzameld, geanalyseerd en gekoppeld. De inzichten in de opgaven op het vlak van wonen, zorg en de woonomgeving worden steeds scherper. Om met belanghebbenden van gedachten te wisselen over de bevindingen en hen mee te nemen in het vervolgproces is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tevens was er gelegenheid om reacties op het concept van de regionale structuurvisie kenbaar te maken.

Aan de bijeenkomst hebben raadsleden en/of raadscommissieleden, woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, makelaars, ambtelijke vertegenwoordiging betrokken gemeenten en provincie deelgenomen. 

Ter voorbereiding op de avond is de 1e contouren Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg  beschikbaar gesteld.

 


 

 

Nieuws


 • Samen
  Zoals u weet, hebben het bedrijfsleven en de overheid de handen ineen geslagen om Midden-Limburg te ontwikkelen tot een krachtige regio. Het gebied wordt niet alleen verder ontwikkeld, maar ook opnieuw voor het voetlicht gebracht: als een veelzijdige en evenwichtige regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat: want dat zijn we. En waar we het nog niet zijn, gaan we het in ieder geval worden.
 • Focusnotitie
  De Stuurgroep heeft vastgesteld wat men in de regio wil bereiken. Een en ander is vastgelegd in een zogeheten Focusnotitie.
 • Werken
  Wij hebben nog voldoende ruimte, groen én ideeën voor een gezond evenwicht tussen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Laten we eruit halen wat erin zit: Voor nu en straks: met oog voor de Europese gedachte, maar met behoud van onze sterke regionale identiteit.
 • De kracht van Midden-Limburg
  Welkom op de website van de regio Midden-Limburg. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de gebiedsontwikkelingen binnen de regio.